DRITARE

Banesa ose shtëpia janë për secilin prej nesh diçka më tepër se vendi ku banojmë. Ajo është hapësira në të cilën jetojmë, e kalojmë kohën e lirë dhe relaksohemi me familjen. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që kjo hapësirë të projektohet në mënyrë të tillë që të na mundësojë ko- moditet dhe siguri maksimale! Ndër elementët arkitektonike të cilat i japin një kontribut stilit të shtëpisë suaj, janë edhe dritaret dhe dyert.

Nëse ndërtoni një shtëpi të re për vete ose dëshironi ta meremetoni dhe ta bëni më komode, është e rëndësishme, ndër të tjera, të kini kujdes për dritaret dhe dyert të cilat e mbrojnë shtëpinë tuaj nga të gjitha kush- tet atmosferike. Dritaret dhe dyert janë elemente të rëndësishme të cilat ndikojnë si në bukurinë e fasadës ashtu si dhe në bukurinë e brendshme të shtëpisë tuaj.

Dritaret dhe dyert nga FASAMEN aluplast prodhohen në forma dhe madhësi të ndryshme, në mënyrë të tillë që të jetë e mundur të prodhohet çdo formë e dritareve.

Izolim i përsosur – për qetësi më të madhe dhe klimë më të mirë në shtëpi dhe në ambiente të hapura.

Dritaret nga FASAMEN aluplast kanë veçori të larta izolimi, në sajë të të cilave ulet ndjeshëm niveli i zhurmave dhe e bëjnë shtëpinë ose banesën tuaj më të qetë dhe të këndshme. Në dallim nga dritaret e ndërtesave të vjetra, të cilat nuk puthiten kurrë plotësisht dhe në afërsi të të cilave ndjehet aromë e pakëndshme, dritaret moderne me PVC ofrojnë izolim të jashtëzakonshëm.

Profili i dritareve të FASAMEN aluplast

Profil me thellësi 60 mm / Ideal


Advanatzhet e saj:

Izolim termik me standardet më të larta
Trashësi qelqi deri në 24 mm
Izolim ndaj zhurmave të jashtme deri në 43 dB tinguj.
Korniza të llojeve dhe dizajneve të ndryshme.
E disponueshme në çfarëdo  forme dhe madhësie
Siguri speciale e garantuar ndaj vjedhjeve të mundshme

Profil me thellësi 70 mm / Ideal


ideal-4000-softline
Advantazhet e saj:

Izolim termik me standardet më të larta (Uf = 1.3 W/m²K)
Trashësi qelqi deri në 24 mm
Izolim ndaj zhurmave të jashtme deri në 45 dB tinguj.
Korniza të llojeve dhe dizajneve të ndryshme.
E disponueshme në çfarëdo  forme dhe madhësie
Funksione të kullimit (drenazh)
5 dhomëza profili me kombinimet standarde
Ne disposicion ne gjyra dhe dekore te ndryshme (edhe sistemi i dihtungut)
Siguri speciale e garantuar ndaj vjedhjeve të mundshme

Profil me thellësi 80 mm / Ideal


ideal-8000-roundline
Advantazhet e saj:

Izolim termik me standardet më të larta ( Uf = 1.1 W/m²K) e përforcuar me çelik.
Trashësi qelqi deri në 35 mm
Izolim ndaj zhurmave të jashtme deri në 47 dB tinguj.
Dizajn i dyfishtë në korniza.
Llajsne dekoruese.
E disponueshme në çfarëdo  forme dhe madhësie
Funksione të kullimit (drenazh)
5 dhomëza profili me kombinimet standarde
Siguri speciale e garantuar ndaj vjedhjeve të mundshme

Profil me thellësi 85 mm / Ideal


ideal-5000-aluskin
Ky lloj profili është me thellësi 85 mm. Nëpërmjet nje bashkëveprimi të nje trashesie te madhe dhe nje dizajn filigran eshte krijuar një sistem i dritareve që është njëkohësisht edhe energjik si dhe fizikisht në nivelin më të lartë. I krijuar me 6 dhomëza izoluese brenda profilit, garanton izolimin termal ashtu edhe ndaj zhurmave, me qëllim per te ju bere ju te ndjeheni sa me mire.

Ka të gjitha veçoritë e profileve të përmendura më lartë

Profil me thellësi 85 mm / Energeto


web_energeto_8000_01
Kjo lloj dritare eshte me profil 85 mm, është e projektuar për llojet me te reja te ndërtimit dhe bindin me vlerat e saja termoizoluese.

Ky sistem 85 mm është në dispozicion me një dizajn klasik dhe linjat e saja të drejta te impresionojnë.

Gjithashtu ka nje vlere te pa pare te izolimit deri në 0.94 W / m² K .

Ka xham të trefisht, trashësi te xhamit deri ne 51 mm, i testuar ndaj sigurisë prej vjedhjeve te mundshme si dhe në dispozicion ne dekore dhe ngjyra te ndryshme

Profil me thellësi 70 mm / Energeto


energeto_5000_050x03_050x86_36 (2)
Ky lloj profili energeto 70 mm eshte i pazëvendsueshëm dhe është i vetmi në llojin e tij në treg. Përmirëso ndertesat e vjetra duke i zëvendsuar dritaret e saj me dritaret e llojit tonë dhe shiko rezultatet e perfitimit tuaj.
Xham të trefishtë, dizajn mahnitës, izolim deri në klasën IV, si dhe i testuar ndaj sigurisë së vjedhjeve.

Profil me thellësi 70 mm (2) / Energeto


energeto_4000_040x07_140x86_36
Me sistem dihtung dhe thellesi 70 mm, përdoret kryesisht në fushën e renovimit, të impresionon me dizajnin e saj filigran e cila siguron një shkëlqim më drite të fortë në dhomë si dhe një izolim të përkryer. Këto vlera perfekte i arrin në një anë me lidhjen e xhamit me krahun e dritares.

Dritare Multi-rrëshqitëse / Energeto


multisliding_SF80_96mm_3spurig_web
Sistemi i dritareve rrëshqitese nga FASAMEN aluplast është një garancion për dhoma te ndritshme.
Këto jane të krijuara enkas per pjese të bregdetit dhe për shtetet e jugut duke ju pershtatur kushteve klimatike
Ky sistem është me thellësi te ndryshme dhe e pershtatshme me produktet e tjera te FASAMEN aluplast.
Veçoritë: Trashësi e xhamit deri në 32 mm, Vrima tek alumini qe e mundsojnë largimin e ujit, Montim i lehtë

Dritare Rrëshqitëse / Energeto


Schiebefenster_60_schwarze-Dichtung_web
Veçoritë:

  • Trashesia e xhamit deri ne 20 mm

  • Dizajn filigran

  • Mundesi per ndrrimin e gominave (dihtungave)

  • Perforcimi i celikut mund te perdoret si ne krah ashtu edhe ne kornize dhe garanton nje statik te shkelqyer

Dritare Rrëshqitëse 2 / Energeto


mono-rail_web
Veçoritë:

  • Trashësia e xhamit e mundur deri në 8 mm

  • Zgjedhje e perkryer e dritare rrëshqitese me pjesë fikse dhe të lëvizshme

  • Mundesi per ndrrimin e gominave (dihtungave)

  • Një numër i gjerë i aksesorëve është në dispozicion , fale nje sistemi standard te kornizës me 60 mm

  • PVC i integruar nënkupton mbylljen për hidroizolimin e përsosur

  • Kombinime te ndryshme te dritareve jane te realizueshme

Kilkoni këtu për të shikuar punët tona.